o mnie mpelczar

PosiadaM bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i coachingowych dla kadry kierowniczej i pracowników m.in.:

Małgorzata Pelczar

Jestem Dyrektorką i współwłaścicielką Spółki ZEM.edu.pl (rok zał. 1993).

Od ponad 15 lat wspieram w rozwoju i budowaniu kultury organizacyjnej firmy i instytucje. Inspiruję do działania i wzrostu, prowadzę warsztaty, treningi, sesje facylitacyjne, procesy coachingowe, projektuję programy rozwojowe.

Jestem Coachem ICF®; mój obszar to: Executive coaching, Bussines coaching, Team coaching.

Jestem Certyfikowanym Coachem Mocnych Stron. Prowadzę procesy odkrywania talentów osób indywidualnych, odkrywania talentów liderów, menedżerów oraz zespołów zgodnie z metodologią Gallupa w oparciu o narzędzia CliftonStrengths® (talenty Gallupa).

Moje TOP5 CliftonStrengths® to: Empatia, Optymista, Maksymalista, Zbieranie, Elastyczność.

Jestem Trenerką biznesu i rozwoju osobistego; pracuje na licencjonowanych programach, grach szkoleniowych, treningach twórczości  międzynarodowych narzędziach psychometrycznych: Profil Indywidualny Insights Discovery®, CliftonStrenghts®, Racjonalnej Terapii Zachowań. Wykorzystuje praktyki Managementu 3.0.

Jestem Facylitatorką zespołów; wykorzystuję metodykę Action Learning do wzrostu potencjału i świadomości zespołowej.

Jestem Moderatorką Design Thinking zespołów projektowych. Moderuje procesy projektowania innowacyjnych usług i produktów. Wzmacniam kreatywności zespołów biznesowych podczas treningów twórczości.

Jestem Trenerką administracji publicznej. Współpracuje z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w obszarach Design Thinking oraz Change Management. Pracuje również z samorządami lokalnymi, urzędami miast nad lepszym zrozumieniu potrzeb mieszkańców oraz elastyczniejszym reagowaniu na zachodzące zmiany.

Jestem Trenerką dydaktyków/nauczycieli akademickich. Pomagam rozwijać i wzmacniać procesy dydaktyczne i rozwojowe na uczelniach wyższych wykorzystując techniki aktywnego nauczania m.in.: Learnig – by – doing, Problem – based – learning, Challenge Driven Education, Case Teaching. Współpracowałam projektowo m.in. z; UJ, PK, AGH, UŚ, UMED, UW, UP, Collegium Da Vinci, Uniwersytet Merito.

Jestem wykładowczynią na studiach typu MBA.
Pracuje projektowo ze studentami MBA w procesie Design Thinking tworząc pasjonujące projekty rozwojowe.

Specjalizuję się w:
*  Warsztatach doskonalenia umiejętności przywódczych
* Warsztatach biznesowych dla liderów oraz zespołów w standardzie Insights Discovery®
* Moderowaniu zespołów projektowych w metodyce Design Thinking®
* Sesjach coachingowych w standardzie ICF®
* Facylitowaniu procesów zespołowych w standardzie Action Learning®
* Facylitowaniu zespołów w podejmowaniu trudnych decyzji i rozwiązywaniu konfliktów przy użyciu
metodyki Problem-Based-Learning (PBL)
* Budowaniu autentyczności i spójności osobistej w roli zawodowej

Moje akredytacje i certyfikaty

Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku.
CERTYFIKAT RTZ marzec 2022
ABC emocji
certyfikat DT
Moderator Design Thinking
cetyfikat ACTION LEARNING
Doradca Action Learning
Studia ICF Polska
ICF Polska
certyfitak_discovery
Accreditation Discovery Insights
certyfikat trenerski do podmiany - lepsza jakosć
Trener biznesu
Małgorzata Pelczar - Certyfikat Strengths Community Coach
Coach Strenghts Community
AKREDYTACJE:
- Coach International Coach Federation (ICF)
- Akredytowana Konsultantka Insights Discovery
- Trenerka Biznesu Akademia Mistrzów Trening GT Mentor
1
CERTYFIKATY:
- Moderatorka Design Thinking
- Coach Mocnych Stron Strengths Community
- Trenerka Management 3.0 Fundamentals
- Trenerka Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ I)
- Konsultantka metody Action Learning
2
LATA PRAKTYKI:
- ponad 15 lat doświadczenia jako trenerka biznesu i administracji publicznej
- ponad 10 lat pracy jako Coach ICF ®
- ponad 9 lat Akredytowana Konsultantka Insights Discovery ®
- ponad 6 lat Moderatorka Design Thinking
- ponad 10 000 godzin szkoleń, facylitacji, warsztatów, pracy projektowej.
3

Moje rekomendacje
szkoleniowe i coachingowe