Coaching

ICF
Play Video

Coaching według International Coach Federation (ICF), najbardziej uznanych organizacji coachingowych na świecie, to partnerski proces, który pobudza myślenie klienta i inspiruje do kreatywności w celu maksymalizacji ich osobistych i zawodowych potencjałów.

Kluczowe aspekty coachingu według ICF obejmują:

Współpraca Klienta i Coacha:
Proces coachingowy jest oparty na współpracy pomiędzy coachem a klientem, gdzie klient jest ekspertem w swoim życiu i pracy, a coach wspiera go w osiąganiu celów.
Zorientowany na Cele:
Coaching koncentruje się na ustalonych, jasnych celach, które klient chce osiągnąć. Proces coachingowy wspiera klienta w identyfikowaniu i realizacji tych celów.
Profesjonalizm i Etyka:
Coach ICF przestrzeg ścisłego kodeksu etyki i standardów zawodowych, zapewniając wysoką jakość usług.
Rozwój Osobisty:
Coaching ma na celu rozwój osobisty klienta, poprawę jego wydajności i zwiększenie satysfakcji z życia.
Proces Zorientowany na Rozwiązania:
Coaching koncentruje się na szukaniu i wdrażaniu rozwiązań.
Zobowiązanie do Wzajemnej Uczciwości i Szacunku:
W relacji coachingowej panuje atmosfera wzajemnego szacunku i uczciwości. Coach i klient pracują razem w atmosferze zaufania.
Podejście Holistyczne:
Coaching często obejmuje różne aspekty życia klienta, ponieważ zmiany w jednym obszarze mogą wpływać na inne.
ICF

Coaching to proces.

Poznaj moje etapy pracy:

bezpłatnie – ok 20 minut
Sesja 0
- Dostępna dla nowych, potencjalnych klientów biznesowych.
- Weryfikacja potrzeb potencjalnego Uczestnika sesji coachingowej lub pracodawcy.
- Wstępna dyskusja – wspólnie ustalam, jak zaplanować dalsze działania.
- Przedstawiam propozycję współpracy.
- Podejmujemy decyzję o rozpoczęciu współpracy.
- Ustalamy warunków współpracy tzw. kontrakt (zakres pracy, czas trwania sesji, częstotliwość, płatność, zasady odwołania sesji, punktualność, poufność, zaangażowanie itp.).
bezpłatnie – ok 20 minut
czas trwania 90 minut
Sesja 1
- Określamy wspólnie potrzeby na sesję.
- Planujemy i omawiamy plan działania do zaakceptowania przez Klienta.
- Pierwsze zadania/testy, które stawiam przed Klientem.
czas trwania 90 minut
czas trwania 60 minut - ilość sesji zależy od złożoności procesu, od 6 – 8 sesji
Kolejne sesje
- Właściwy proces coachingowy.
- Praca nad celami Klienta – nad realizacją szczegółowych celów.
- Zadania dla Klienta do wykonania między sesjami.
czas trwania 60 minut - ilość sesji zależy od złożoności procesu, od 6 – 8 sesji
w ramach pakietu cyklu sesji
Sesja podsumowująca
- Podsumowanie wyników.
- Omówienie wniosków.
- Zamknięcie procesu executive coach lub/oraz ustalenie nowych obszarów i celów do pracy.
w ramach pakietu cyklu sesji
Małgorzata Pelczar

Coaching Biznesowy

Towarzyszę Ci szczególnie wtedy, kiedy przychodzi moment zwątpienia.

Małgorzata Pelczar

Test Gallupa jest tylko początkiem drogi, to wytyczne wewnętrznej nawigacji, a coaching Gallupa jest omówieniem unikalnego układu cech, na podstawie którego wspólnie stworzymy mapę umiejętności.

W coachingu Gallupa test i jego omówienie są punktem wyjścia do dalszej współpracy.

Celem coachingu jest pokazanie korelacji cech, ich wpływu na działania i codzienne decyzje, podejmowane na bazie schematycznych zachowań.

Indywidualne połączenia talentów tworzą niepowtarzalną strukturę charakterologiczną. W procesie pomagam znaleźć korzyści rozwojowe, w taki sposób, żeby wyeksponować zasoby i uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami ryzyk wynikających z cieni niektórych talentów.

Coaching Gallupa daje szansę rozwoju cech, niezbędnych do lepszej realizacji własnych celów, pomaga odkryć i wzmocnić naturalne predyspozycje zawodowe, a także upewnić się o dobrze wykorzystywanym potencjale, np. w roli przywódcy, eksperta lub przedsiębiorcy.

Co dokładnie otrzymasz podczas sesji?

Sesja coachingowa 1:1, trwająca 90min, online/ stacjonarnie - omówienie zakresu badania i jego wyników
Zestaw materiałów do pracy z coachem oraz do pracy indywidualnej na swoim potencjale.
Ćwiczenia rozwojowe oparte na licencji Gallup Inc.
Karty z opisami wszystkich talentów
Praktyczne wskazówki jak posługiwać się wynikiem badania Gallupa w swojej pracy indywidualnej i zespołowej.
Ukierunkowanie talentów na podniesienie efektywności na obecnym stanowisku pracy

Sprawdź jakie moje TALENTY pomogą nam w trakcie współpracy.

MP 2

Zobacz jak moje TOP5 CliftonStrengts talentów wykorzystuję do naaszej współpracy.

ICF

Carl Gustav Jung mawiał:

każdy człowiek jest wyjątkiem od reguły – już dziś możesz odkryć swoją, niepowtarzalną wyjątkowość

Sesja z Insights Discovery® to małe działanie, które wywiera ogromny wpływ.

Dzięki Insights Discovery® budujesz świadomość, która pozwala Ci budować trwałe, pełne zrozumienia i akceptacji relacje międzyludzkie.

Korzyści z sesji coachingowych z Insights Discovery®
coaching

UMÓW SPOTKANIE