Design Thinking

Design Thinking logo2
Play Video

Design Thinking jest uznawana za jedną ze skuteczniejszych metod rozwijania innowacji. Metoda została opracowana na Stanford University, a jest używana m.in. przez; Apple, IBM, Microsoft, Samsung, GE, Siemens, Airbnb, Uber czy Spotify.

Design Thinking to metodyka projektowania innowacyjnych produktów, usług, marek i procesów ze szczególną koncentracją na potrzebach, problemach i wyzwaniach klienta/ użytkownika końcowego.

Design Thinking jest także metodą pracy o charakterze badawczo-twórczym, która daje narzędzia do poznania osób i ich aktualnych potrzeb w pogłębiony sposób. Zachęca do tego, aby na klienta czy użytkownika spojrzeć szerzej – w sposób bardziej wnikliwy i biorący pod uwagę relacje, w których uczestniczy. To z tych obserwacji rodzą się inspiracje względem całkiem nowych produktów lub pomysły na rozwój tych już istniejących.

W centrum Design Thinking jest człowiek. Istotą metody jest właściwie zdefiniowany problem oraz skoncentrowanie na realnych potrzebach końcowego użytkownika, a nie na tym, co innym, firmie wydaje się, że będzie dla niego przydatne. Świadomość tej istotnej różnicy ogranicza ryzyko porażki.

df5 7t

Jako Moderatorka Design Thinking od ponad 6 lat prowadziłam wiele zespołów projektowych oraz grup warsztatowych. Projekty z zakresu Design Thinking obejmowały szeroki zakres tematów, skupiając się na innowacyjnym i kreatywnym podejściu do rozwiązywania problemów. Oto kilka przykładów tematów projektów, które możesz ze mną realizować w ramach Design Thinking:

1. Udoskonalanie Doświadczenia Klienta:
Projekty mogą koncentrować się na poprawie interakcji klientów z produktem lub usługą, np. przeprojektowanie strony internetowej sklepu, aby była bardziej intuicyjna i przyjazna dla użytkownika.
2. Rozwój Zrównoważonych Produktów:
Tworzenie nowych produktów lub usług, które są bardziej ekologiczne, np. projektowanie biodegradowalnych opakowań.
3. Innowacje w Ochronie Zdrowia:
Opracowywanie rozwiązań poprawiających dostęp do opieki zdrowotnej lub ułatwiających pacjentom zarządzanie ich zdrowiem, np. aplikacje mobilne do monitorowania zdrowia.
4. Edukacja i Nauka:
Projekty mogą skupiać się na poprawie procesów edukacyjnych lub tworzeniu nowych narzędzi edukacyjnych, np. interaktywne programy nauczania dla szkół.
4. Edukacja i Nauka:
Projekty mogą skupiać się na poprawie procesów edukacyjnych lub tworzeniu nowych narzędzi edukacyjnych, np. interaktywne programy nauczania dla szkół.
5. Usprawnianie Procesów Biznesowych:
Analiza i projektowanie lepszych procesów pracy w firmach, aby zwiększyć efektywność i produktywność, np. opracowanie nowych systemów zarządzania projektami.
6. Rozwój Społeczności Lokalnych:
Projekty mogą koncentrować się na rozwiązaniach, które pomagają społecznościom lokalnym, np. tworzenie programów wspierających lokalne przedsiębiorstwa.
7. Technologie dla Osób Niepełnosprawnych:
Opracowywanie produktów i usług ułatwiających życie osobom z różnymi niepełnosprawnościami, np. aplikacje ułatwiające komunikację dla osób niesłyszących.
8. Innowacje w Transporcie:
Projekty skupiające się na poprawie systemów transportowych, np. rozwój zrównoważonych rozwiązań w mobilności miejskiej.
9. Rozwój Produktów Spożywczych:
Tworzenie nowych, zdrowszych opcji żywnościowych lub innowacyjnych sposobów dystrybucji żywności.
10. Bezpieczeństwo Cyfrowe:
Projektowanie rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo cyfrowe i prywatność użytkowników.
df5 5t

Pamiętaj, że Design Thinking jest procesem, który można zastosować do niemal każdego problemu wszędzie tam, gdzie nie ma jednego, dobrego rozwiązania.

df5 6t

Ideą przewodnią warsztatów Design Thinking jest odkrywanie kreatywnego potencjału u każdego z nas i wyzwolenie odwagi, by potencjał ten wykorzystać.

Warsztat pomoże znaleźć odpowiedź na pytanie skąd czerpać nowe pomysły. Pokaże drogę,
jak wymyślić rozwiązanie, które sprawdzi się w praktyce, a nie tylko pozostanie
innowacyjnym, lecz bezużytecznym projektem.

Korzyści dla firmy/ organizacji:

Korzyści dla każdego uczestnika:

df5 4t

Warsztat Desigh Thinking dostępny jest zarówno online, jak i w formie stacjonarnej. Prowadzony jest w formie szkolenia otwartego jak i w formie szkolenia zamkniętego, dostosowanej do potrzeb klienta.

Podczas prowadzenia warsztatu wykorzystuje takie metody oraz narzędzia jak:

1. Etap Empatii

Bezpośrednie rozmowy z użytkownikami lub klientami, aby zrozumieć ich doświadczenia i potrzeby.

Zespołowa analiza Indywidulanych Profili członków zespołu.

Narzędzie służące do wizualizacji tego, co użytkownicy myślą, czują, widzą i robią.

Prośba do użytkowników o zapisywanie swoich doświadczeń związanych z produktem lub usługą.

2. Etap Definiowania Problemu

Tworzenie fikcyjnych postaci, które reprezentują typowych użytkowników lub klientów.

Wizualizacja procesu, przez który przechodzi użytkownik, z punktu widzenia jego doświadczeń.

Pytanie „dlaczego” wielokrotnie, aby dotrzeć do głębszych przyczyn problemu.

Formułowanie problemu w sposób, który zachęca do myślenia o możliwych rozwiązaniach.

3. Etap Generowania Pomysłów

Sesje burzy mózgów, w których uczestnicy swobodnie wypowiadają pomysły.

Wizualne przedstawienie pomysłów i ich zależności.

Technika, która wykorzystuje różne typy myślenia (np. substytucja, kombinacja, adaptacja) do generowania pomysłów.

4. Etap Prototypowania

Tworzenie fizycznych lub cyfrowych modeli pomysłów na rozwiązania.

Opowiadanie historii rozwiązania za pomocą ilustracji lub narracji.

Symulowanie rozwiązania w rzeczywistych warunkach, aby zrozumieć interakcje i reakcje użytkowników.

5. Etap Testowania

Obserwowanie, jak rzeczywiści użytkownicy interagują z prototypem.

Zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników.

Testowanie dwóch wersji rozwiązania, aby zobaczyć, która lepiej spełnia potrzeby użytkowników.

Dodatkowe narzędzia i metody

Intensywne warsztaty skupiające się na szybkim opracowywaniu i testowaniu pomysłów.

Używanie wizualizacji, aby ułatwić zrozumienie i komunikację pomysłów.

Stosowanie oprogramowania do szybkiego tworzenia interaktywnych prototypów.

df5 3t

Warsztat składa się z dwóch etapów.

Każdy z modułów poświęconych metodzie design thinking podzielony został na dwie części.

ETAP I
ETAP II
W pierwszej z nich uczestnicy pracują warsztatowo podczas Design Thinking Jam poznając od razu w praktyce narzędzia i zasady niezbędne do przeprowadzenia danego kroku Design Thinking.
W drugiej części, wykorzystując doświadczenie i poznane narzędzia, dokonują analizy metody odnosząc się do przeżytych własnych doświadczeń. Warsztat prowadzony jest zgodnie z zasadą Learning – by – doing, Problem – based – Learning.
df5 8t

Warsztat Design Thinking skierowany jest do wszystkich osób poszukujących w sobie pokładów kreatywności, a także umiejętności nieszablonowego podejścia do tworzenia produktów, usług lub rozwiązywania problemów.
Warsztat skierowany jest do wszystkich stanowisk – od stażystów, poprzez specjalistów, po menedżerów i kadrę kierowniczą.

Design Thinking z powodzeniem może stosować międzynarodowa korporacja, mała lokalna firma, jak i organizacja pozarządowa. Opiera się na założeniu, że wszystko zaczyna się i kończy na użytkowniku/ kliencie.
Mimo że jest to bardzo twórcza metoda, posiada pewne założenia, których warto się trzymać, aby odnieść sukces i mieć poczucie satysfakcji.

df5 1t

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ NA SZKOLENIE OTWARTE

zem.edu.pl