Insights Discovery

logo 02col
Play Video

INSIGHTS DISCOVERY TO MODEL OPISUJĄCY INDYWIDUALNY STYL FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA.

Model Insight Discovery zakłada, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Różnice w tym zakresie stanowią ogromną siłę organizacji.

Insights Discovery daje wiedzę o czynnikach motywujących, obszarach rozwoju osobistego, o leżących w naszych preferencjach osobowościowych postawach i potrzebach przekładających się na relacje, jakie budujemy oraz na nasz styl działania.

Play Video
discovery

Profil Indywidualny Insights Discovery™ jest narzędziem psychometrycznym, które przeszło szereg badań. Metoda jest zweryfikowana empirycznie w badanych naukowych trwających ponad 2 dekady. Narzędzie zostało przetłumaczone na 28 języków . Zbudowało świadomość ponad 6 milionów ludzi na całym świecie. Posiada polską normalizację, a wyniki rzetelności (0,93) i trafności (0,80) są bardzo wysokie.

Profil Indywidualny Insights Discovery™ ten jest doskonałym wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. Jednocześnie Profil wskazuje kierunki rozwoju osobistego, pomagając zwiększyć efektywność działań zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym.

Profil Indywidualny przygotowywany jest na bazie odpowiedzi udzielonych przez respondenta w Kwestionariuszu Preferencji Insights Discovery, którego wypełnienie on line zabiera zwykle około 20 minut.

Każdy Profil zawiera Rozdział Podstawowy, który prezentuje informacje z zakresu:

W Raporcie, oprócz bardzo szczegółowego opisu, znaleźć można wykresy – Dynamiki Energii Kolorystycznych Insights w 3 wymiarach:

Wykresy ukazują styl funkcjonowania zarówno w okolicznościach sprzyjających, jak i w stresie oraz pracę adaptacyjną. Ponadto jest też około 72 Typów Insights Discovery, a w nim 8 głównych: Zdobywca, Motywator, Inspirator, Doradca, Mentor, Koordynator, Obserwator i Reformator.

Insights Discovery to narzędzie wszechstronne, które można dostosować do różnych celów organizacyjnych, przynosząc korzyści zarówno pracownikom, jak i samej firmie. Insights Discovery znajduje szerokie zastosowanie w organizacjach, przyczyniając się do poprawy komunikacji, efektywności zespołów i rozwoju osobistego pracowników:

1. Leadership
Pomaga liderom zidentyfikować swój unikalny styl przywództwa i dostosować go do potrzeb zespołu.
2. Rozwój Zespołów
Pomaga zespołom zrozumieć swoje różnice i wzmacniać współpracę poprzez skoncentrowanie się na mocnych stronach każdego członka.
3. Zarządzanie Konfliktami
Umożliwia lepsze zrozumienie źródeł konfliktów i dostarcza narzędzi do ich skutecznego rozwiązywania.
4. Efektywna Komunikacja
Ułatwia skuteczną komunikację poprzez świadomość preferencji komunikacyjnych, co redukuje ryzyko nieporozumień.
5. Motywacja i Zaangażowanie
Pomaga pracownikom odkryć, co ich motywuje i jakie warunki sprzyjają ich zaangażowaniu, co może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji zawodowej.
6. Zarządzanie Zmianą
Pomaga pracownikom i liderom lepiej radzić sobie ze zmianami poprzez zrozumienie, jak różne osobowości przystosowują się do nowych sytuacji.
7. Budowanie Kultury Organizacyjnej
Wspiera kształtowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, bazującej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Warsztat Insights Discovery™ dostępny jest zarówno online, jak i w formie stacjonarnej. Prowadzony jest w formie szkolenia otwartego jak i w formie szkolenia zamkniętego, dostosowanej do potrzeb klienta.

Podczas prowadzenia warsztatu wykorzystuje takie metody, rozwiązania edukacyjnej oraz narzędzia jak:

Na podstawie Profilu Indywidualnego Insights Discovery

Zespołowa analiza Indywidulanych Profili członków zespołu.

Ćwiczenia skupione na doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych, uwzględniające różnice w stylach komunikacji.

Gry i scenariusze ćwiczeń dostosowane do 4 dominujących energii kolorystycznych koloru, pomagających zrozumieć różnice i podobieństwa.

Możliwość dzielenia się refleksjami na temat indywidualnych preferencji i stylów komunikacji.

Analiza sytuacji biznesowych przy użyciu różnych stylów podejścia, co pomaga w lepszym zrozumieniu i akceptacji różnic.

Krótkie sesje indywidualne, aby lepiej zrozumieć, jak wykorzystać mocne strony i zarządzać potencjalnymi wyzwaniami.

Tworzenie indywidulanych planów działań dostosowanych do profilu każdej osoby w celu zwiększenia efektywności i zadowolenia zawodowego.

Okazje do dzielenia się obserwacjami i poznanych wniosków, co wspiera proces uczenia się i rozwoju.

Platformy online oraz interaktywnych narzędzie cyfrowe do pracy on line w czasie rzeczywistym.

Stworzenie sytuacji biznesowej, gdzie uczestnicy mogą zastosować swoje nowe umiejętności związane z Insights Discovery™.

Skoncentrowane na budowaniu zespołów ćwiczenia, które wykorzystują różnorodność jako źródło siły.

Wykorzystanie wiedzy na temat preferencji do tworzenia kampanii motywacyjnych dostosowanych do każdej z czterech energii dominujących.

Warsztat składa się z dwóch etapów.

ETAP I
ETAP II
Pierwszy etap polega na wypełnieniu kwestionariusza Insights Discovery™ drogą on line jeszcze przed spotkaniem.
Drugim etapem jest interaktywna praca z trenerem i grupą na warsztacie, w oparciu o indywidualne wyniki raportu.

Twoje korzyści z udziały w warsztacie Insights Discovery™ to:

zdjecia do ofert id1

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ NA SZKOLENIE OTWARTE

zem.edu.pl